Portrét inspirace

Povšimněte si rozdílů provedení portrétů v různých historických obdobích, vnímejte tvarosloví provedení portrétů