Relief inspirace

Relief, informační a zdobný. Vytesaný do kamene téměř nezničitelný jako doklad zaniklých kultur.