1. Základní ustanovení

1.1. První podkapitola základního ustanovení

První podkapitola základního ustanovení. Zkouška