Genealogie a genealogická metoda

1. Genealogie

Genealogie = rodopis, rodokmen (z řec. genos = rod; logos = řeč rozumem odůvodněná; smysluplná řeč).

„Rodokmen nebo genealogie je zaznamenání původu jednotlivce od předka či předků výčtem všech osob, které tvoří spojující články“.[1]

 [1] Barnes, J.A. - Genealogies, In: Epstein, A.L. (ed.) - The Craft of Social Anthropology, Social Science Paperback 1967, str. 101