Jak začít s terénním výzkumem

2. Vztahy s informátory

2.2. Role výzkumníka v terénu

Role insidera nebo outsidera:

  • Insider – stanete se navzájem součástí svých životů
  • Outsider – zachováváte si odstup, pohled zvenčí

Většina výzkumů někde na pomezí.

Výzkumník by se měl ponořit do zkoumané kultury, ale zároveň si zachovat vlastní pozici, schopnost analytického odstupu.

Nebezpečí tzv. going native: přijmete hodnoty zkoumané kultury zas vé natolik, že už ji nedokážete zkoumat.