Jak začít s terénním výzkumem

2. Vztahy s informátory

2.1. Rapport

  • Navázání a udržení kontaktu s informátorem.
  • Vytvoření vztahu vzájemné důvěry mezi výzkumníkem a zkoumaným, který umožňuje kvalitní terénní výzkum.