Jak začít s terénním výzkumem

1. Vstup do terénu

1.1. Otevřený vstup a skrytá identita

V závislosti na možnostech prostředí (uzavřené, otevřené) a na zvoleném výzkumném problému volíme:
Otevřený vstup: informujeme informátory a požádáme o jejich souhlas s provedením výzkumu.

Skrytá identita: informátoři o nás nevědí – volíme tehdy, když odkrytí identity by vám znemožnilo uskutečňovat výzkum, nebo by vás ohrozilo.