Jak začít s terénním výzkumem

3. Vzorkování v terénním výzkumu

  •   Metody označující způsoby, jak vybíráme jednotlivé informátory pro výzkum.

Výběr informátorů je proces, při němž může docházet ke změnám, úpravám – neustále se musáme ptát, jestli odpovídá naší výzkumné otázce.