4. Moodle pro hostování kurzů

Moodle pro hostování kurzů slouží pro provoz komerčních kurzů mimo UK, pro kurzy hostujících subjektů. Provoz kurzů je zde zpoplatněn.

Viz: https://dlk.cuni.cz/?lang=cs