3. Moodle pro další vzdělávání

Moodle pro další vzdělávání slouží pro provoz kurzů dalšího vzdělávání na UK mimo výuku.

Viz: https://dlcv.cuni.cz/?lang=cs