Činnosti

Průvodce práce s činnostmi

3. Workshop

3.2. Fáze Workshopu

 

- po nastavení identifikátorů workshopu je potřeba nastavit jednotlivé fáze modulu Workshop

 

Modul Workshop se skládá z pěti fází, které je potřeba průběžně přepínat (postupně od fáze Nastavení až po fázi Uzavřeno). Jednotlivé fáze je potřeba vždy po přepnutí (kliknutí na ikonu „prázdného kolečka") doplnit o informace nastavení, které je zde uvedeno (např. Poskytnout pokyny k hodnocení). Činnosti, které již byly nastaveny, jsou označeny „zelenou fajfkou", nevyplněné pokyny a nastavení jsou označeny „červeným křížkem" a „šedou fajfkou" (tyto je potřeba nastavit).

  

10.png

 

Fáze, která je momentálně aktivní je označena zelenou barvou (v ukázce výše jde o Nastavení). Neaktivní fáze jsou vyznačeny v šedé barvě. 

 

Fáze Nastavení

  • Obecné nastavení workshopu - popis, pokyny k vypracování a způsob hodnocení

  

Fáze Odevzdání

  • Studenti budou odevzdávat své práce (v rámci svých případných termínů, jsou-li nastaveny), učitelé mohou přidělovat práce ke vzájemnému hodnocení 

 

Fáze Hodnocení

  • V této fázi budou hodnotitelé hodnotit jim přidělené práce (v rámci případných termínů, jsou-li nastaveny)

 

Fáze Evaluace

  • Studenti již nebudou moci upravovat ani své odevzdané práce, ani vzájemná hodnocení, učitelé mohou revidovat hodnocení prací, použít nástroje pro výpočet celkových známek a poskytnout studentům zpětnou vazbu

 

Fáze Ukončení

  • Při ukončení budou celkové známky zapsány do klasifikace v kurzu, studenti mohou mít k dispozici své práce  a jejich hodnocení

 

- po nastavení workshopu a jeho uložení, chcete-li se vrátit do standardního zobrazení kurzu, tak je zapotřebí vypnout Režim úprav

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

11.png

 

- rozbalí se okno, v němž klepněte na volbu Vypnout režim úprav

 

12.png

 

- náhled standardního prostředí kurzu s přidaným modulem Workshop

 

13.png