Přednáška - vstup do terénu

Přednáška představí některé metodologické problémy související se zahájením terénního výzkumu. 

1. Vstup do terénu

možnosti a limity vstupování do terénu v antropologickém terénním výzkumu