Výklad: Obecné pokyny a principy při formulování citací a odkazů

1. Bibliografické citace

Bibliografická citace stručným způsobem jasně označuje/identifikuje informační pramen, kterým může být jakýkoliv dokument - kniha, článek v časopise, stať ve sborníku, elektronické dokumenty a mnoho dalších typů. Bibliografické citace používáme zejména při psaní odborných prací. Pomocí citací identifikujeme použité informační zdroje. Aby citace plnila identifikační funkci, měla by obsahovat takové bibliografické údaje, které dostatečně identifikují citovaný zdroj.

Pro formulaci bibliografických citací a odkazů používáme různé normy či standardy. Ty obecně ukazují, které údaje jsou v citacích povinné a které volitelné. Na FF UK používáme různé normy pro tvorbu citací. Nejčastěji se používá norma ČSN ISO 690 a standard Americké psychologické asociace APA. Některé obory používají spíše pokyny, které jsou standardizovány v oborových periodikách.

Obecně platí, že bibliografické údaje by měly být pro tvorbu citací, pokud je to možné, vždy převzaty přímo z citovaného zdroje.

Citování je etické. Pokud přejímáme cizí myšlenky, vždy uvádíme zdroj (právě formou odkazu v textu či úplné bibliografické citace).