Výklad: Průvodní texty

1. Obecná charakteristika

Průvodními texty se rozumí název odborného textu, jeho klíčová slova a nějaký typ shrnujícího textu (abstrakt, anotace či résumé), přičemž nejvšeobecnější využití má dnes abstrakt. Tyto tři útvary fungují v dnešním vědeckém provozu v určité symbióze – klíčová slova jsou indexem celého textu a vyhledávají podle nich různé vyhledávače a vědecké databáze, jako výsledek se zobrazí primárně název příspěvku, a pokud čtenáři připadá na první pohled relevantní, na odkaz klikne a přečte si abstrakt. Tj. před vlastním čtením textu dnes typicky potenciální čtenář prochází třemi fázemi – vyhledáváním, rozhodováním se podle názvu textu a podle abstraktu. Z toho důvodu je důležité naučit se se všemi třemi útvary zacházet k vlastnímu prospěchu, tedy čtenosti vlastních textů. Dobrým postupem je věnovat pozornost tomu, co je obvyklé ve vašem oboru, případně v podoblasti, jíž se věnujete. Někteří vydavatelé na svých webových stránkách přímo doporučují konkrétní postupy při psaní těchto průvodních textů – takto lze dobře poznat, co je ve vašem oboru, a to i v mezinárodním rozměru, typické. Následující výklad postupuje opačným směrem než modelový čtenář, tedy od abstraktu k názvu a klíčovým slovům.