Výklad: Jak napsat odborný text

1. Pět fází psaní odborného textu

Pokud se zamyslíme nad tím, jak může vzniknout jakýkoliv text, jsou pouze dvě možnosti: buď jej vytvoříme lineárně, tedy napíšeme od začátku do konce, nebo jej budeme zpracovávat po částech a nikoliv nutně v tom pořadí, v jakém pak budou ve výsledném textu po sobě následovat. Tyto dva typy psaní odborného textu se označují jako lineární vs. sekvenční metoda psaní. Jsou sice autoři, kteří díky svému vhledu do tématu a zkušenostem zvládnou psát texty lineárně, avšak minimálně při získávání prvních zkušeností s odborným psaním se doporučuje využívat sekvenční metodu psaní, neboť pomáhá vyhnout se některým obtížným situacím, které mohou při psaní prvních odborných textů nastat.

Sekvenční metoda (viz např. Šanderová, 2005) člení proces psaní odborného textu do pěti fází, viz schéma 1 níže.

Fáze psaní odborného textu

Schéma 1. Fáze psaní odborného textu