Výklad: Citace podle standardu Americké psychologické asociace - APA

1. Úvod

Následující návod je výtahem standardu Americké psychologické asociace, známý pod zkratkou APA. Veškeré informace čerpáme z publikace:

Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington: American Psychological Association, 2010. ISBN 978-1-4338-0561-5.

Publikace nabízí nejen základní návod, jak citovat dokumenty a formulovat citace, ale obsahuje opravdu zevrubný návod, jak psát vědecké publikace, jak koncipovat výzkum v behaviorálních a sociálních vědách a mnoho dalších užitečných pokynů pro akademické psaní.

V níže uvedeném návodě se budeme soustředit pouze na kapitoly zabývající se formulací odkazů a citací podle standardu APA, což jsou zejména kapitoly 6.11-6.32 a kapitola 7.

APA je standardem pro formulaci citací pro všechny běžné dokumenty v tištěné i elektronické formě. Na rozdíl od normy ISO 690 pracuje i s formulacemi citací pro legislativní dokumenty.