Váš kurz

3. Nastavení hesla pro vstup do kurzu

Nastavení hesla pro vstup do kurzu

Otevřete kurz a zapněte režim úprav

Následně v levém bloku Správa klikněte na položku Uživatelé. Zobrazí se rozšířené možnosti.
Zde vyberte Metody zápisu.
Klikněte na Přidat metodu a vyberte Zápis sebe sama do kurzu.

Nastavte jméno zápisu (například Student) a heslo a potvrďte tlačítkem Přidat metodu.

Metodu zápisu můžete následně upravit kliknutím na ozubené kolečko.