Činnosti

3. Workshop

3.2. Často kladené dotazy (Workshop)

Jak můžu nastavit Workshop aby automaticky přepínal mezi jednotlivými fázemi? 

V (levé) sekci Správa> Správa Workshopu> Upravit nastavení> rozbalte nabídku Dostupnost> nastavte data odevzdání a zaškrtněte "Přepnout do další fáze po termínu odevzdávání". Workshop se pak automaticky po datu odevzdání přepne do další fáze.

Jak je možné nastavit anonymní hodnocení?

V (levé) sekci Správa> Správa Workshopu> v (levém) menu vyberte Oprávnění> rozbalí se nabídka Oprávnění v kontextu Workshop: Workshop. Zde vyberte Pokročilé přenastavování rolí - Student. V seznamu Pravomoc nastavte Nepovolit/Zakázat u řádku Zobrazit jména autorů odevzdaných prací (mod/workshop:viewauthornames) a Zobrazit jména hodnotitelů (mod/workshop:viewreviewernames)

Jak je možné nastavit aby studenti viděli všechny odevzdané práce (práce ostatních studentů)?

V (levé) sekci Správa> Správa Workshopu> v (levém) menu vyberte Oprávnění> rozbalí se nabídka Oprávnění v kontextu Workshop: Workshop. Zde vyberte Pokročilé přenastavování rolí - Student. V seznamu Pravomoc nastavte Povolit u Zobrazit všechny odevzdané práce (mod/workshop:viewallsubmissions) případně Zobrazit jména autorů odevzdaných prací

(mod/workshop:viewauthornames), Zobrazit autory zveřejněných prací (mod/workshop:viewauthorpublished) aj.