Činnosti

1. Činnosti

Činnosti

Činnosti představují jeden ze základních stavebních kamenů pro tvorbu Moodle kurzů.

Pomocí činností je možné přidávat aktivity jako je Úkol, Test, Chat, Fórum, Prezentace, Workshop aj.

Jedná se o aktivní interaktivní činnosti do kterých přispívá student a ve kterých mezi sebou studenti a učitelé spolupracují. Opakem jsou studijní materiály, které tvoří spíše pasivní prvek připravený učitelem. Typicky se jedná o studijní materiály (dokumenty, prezentace, literatura).

1) Pro přidávání a úpravu těchto aktivit je potřeba zapnout režim úprav.
Tuto možnost najdete v levém sloupci Správa.

2) Při zapnutém režimu úprav se zobrazí rozšířené možnosti úprav.
Jedná se například o přesouvání činností pomocí navigačního kříže, úpravu stávajících materiálů a přidávání nových činností.

Práci s jednotlivými činnostmi naleznete v následujících podkapitolách.