Úvodní informace

1. Úvodní informace

Úvodní informace

Moodle UK (3.1) provozuje Ústřední Knihovna Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky

Pro vstup do Moodle pro výuku na UK je nutno mít účet v Centrální autentizační službe UK a zadat manuálně zadat email do systému CAS. Přístup do Moodle je navázán na CAS UK. Učitelé, kteří se podílejí na výuce na UK, musí mít smlouvu s UK a tedy i účet v CAS UK. To následně opravňuje k držení průkazu UK. Průkaz UK je možno si vyzvednou v některém z výdejních center průkazů viz. Výdejní centra průkazů UK

Nápověda

Podrobnou nápovědu k jednotlivým akcím a činnostem v Moodle UK získáte po kliknutí na ikonu otazníku  

Podpora:

V případě problému specifikujte na jaké instalaci se váš kurz nachází (přiložte odkaz), uveďte jméno kurzu a případně přiložte snímek obrazovky s problémem

V případě potřeby nás kontaktujte na e-mailu: moodle-help@ruk.cuni.cz

Obecné informace:

V současné době je v provozu pět instalací Moodle UK. 

dl1.cuni.cz
dl2.cuni.cz
Tyto instalace slouží pouze pro bezplatnou výuku na UK.
Uživatelé musí být zaměstnanci či studenti UK. Provoz kurzů je bezplatný.
dlcv.cuni.cz 
Tato instalace slouží pro jiné typy kurzů na UK (kombinované kurzy, celoživotní vzdělávání atd.).
Pokud je kurzbezplatný, je bezplatný i jeho provoz.
Pokud účastníci kurzu hradí poplatek, pak je zpoplatněn i provoz kurzu.
dlk.cuni.cz
Tato instalace slouží pro provoz komerčních kurzů UK a kurzy hostujících subjektů, provoz kurzů zde je zpoplatněn.
V případě zájmu o provoz kurzu/ů na tomto serveru napište na e-mail:moodle-host@ruk.cuni.cz
moodle.mefanet.cz
Tato instalace slouží pro provoz kurzů všech lékařských fakult v ČR a SR v rámci sítě lékařských fakult MEFANET