5. Zápis studentů do kurzu

Po kliknutí na název kurzu na titulní stránce se vám zobrazí seznam vložených úkolů. Pro zápis studentů klidněte na záložku Studenti vlevo nahoře.

Zobrazí se vám seznam již zapsaných studentů a jejich e-mailové adresy. Červené zbarvení data zapsání na levé straně znamená, že byl student zapsán, ale on jestě kurz neotevřel. Na pravé straně je nabídka možností Přidat studenta, Nahrát seznam studentů a Poslat e-mail všem studentům. Studenty lze z kurzu vymazat klinutím na ikonku "odpadkového koše" na pravé straně.