Nové formáty bibliografických dat

1. Studie O záznamu

Významnou studií v oblasti bibliografické kontroly byla zpráva O záznamu – On the record z ledna roku 2008, vytvořená Pracovní skupinou k budoucnosti bibliografické kontroly při Knihovně Kongresu (Library of Congress Working Group on the Future of Bibliographic Control).

Pracovní skupina vypracovala doporučení, která spadají do pěti širších oblastí (viz dále). Zpráva nenabídla žádné specifické plány implementace změn, spíše k jednotlivým oblastem shromáždila podněty a definovala možnosti rozvoje.

Zmíněné oblasti vymezené ve zprávě se týkaly efektivnosti bibliografické produkce, využití dat o informačních zdrojích též produkovaných např. „dodavatelským řetězcem“. Zde zpráva narazila na zastaralost formátu MARC a zdůraznila, že je důležité, aby bibliografická data byla využitelná také počítačovými aplikacemi v různých kontextech. Tímto bodem podnítila další rozvoj možností publikování bibliografických dat jako propojených dat pro sémantický web. Autoři se ve zprávě též zamýšleli nad nutností přidat do bibliografického záznamu další informace, jako jsou například hodnotící informace od uživatelů, což už v současnosti je běžnou součástí knihovních katalogů. Vzhledem k měnícímu se prostředí bibliografické práce je nutné posílit knihovnickou profesi soustavným vzděláváním a rozvíjením oboru.