Jak katalogizovat podle RDA ve formátu MARC 21

6. Pole 336-338

Pole 336, 337, 338 jsou vyhrazeny pro nové údaje týkající se typu obsahu, typu nosiče a typu média, které zprostředkovává vnímání obsahu.

Typ obsahu (pole 336) vychází z atributů vyjádření podle FRBR. Příklad: text, obraz, zápis pohybu, zápis hudby (noty).Typ nosiče se uvádí do pole 338. Oba údaje patří mezi základní prvky podle RDA a jsou povinné (i pro minimální záznam). Pole 337 - Typ média povinné není.

Definice polí lze nalézt na: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda.

Vyplňuje se vždy podpole $a - slovy, $b - kód a $2 - název slovníku, z něhož jsou názvy a kódy čerpány.