Typologie dokumentů

1. Dokument a informační zdroj

1.1. Digitální dokument

Jak správně nazvat digitální dokumenty a jak je definovat? V literatuře se setkáme s různými termíny, které jsou v určitých kontextech synonymní. Nejčastěji se používají termíny typu "digitální zdroj, digitální dokument, digitální objekt, digitální informace, digitální data". Pro potřeby identifikace zejména v digitálních knihovnách je dobré zmínit následující definice, které jsou již v české terminologii ustálené. Používají se zejména pro potřeby trvalého uložení digitálních dokumentů a pro potřeby jejich jednoznačné identifikace.

Intelektuální entita

Intelektuální entita je ucelenou množinou informací z hlediska správy i popisu. V případě digitalizovaných dokumentů je intelektuální entitou tištěná předloha. V případě „digital born“ – digitálních původních - dokumentů je intelektuální entita rovna digitální reprezentaci. Intelektuální entitou může být pro potřeby trvalé identifikace – kniha, článek v periodiku, periodikum (seriál) jako celek nebo jednotlivé ročníky, v případě šedé literatury – kvalifikační práce, přednášky, statě apod.

Digitální reprezentace

Digitální reprezentace je množina počítačových souborů, která vznikla digitalizací nebo která byla již původně digitálně vytvořena a která reprezentuje intelektuální entitu. Pokud z jedné intelektuální entity vytvoří (zdigitalizuje) více institucí digitální reprezentaci, pak se jedná o různé digitální reprezentace.  Pokud je digitální reprezentace dostupná ve více formátech, stále se jedná o jednu digitální reprezentaci.

Digitální instance

Digitální instance je lokalizací digitální reprezentace na konkrétní URL adrese. Nezáleží na tom, zda je volně dostupná nebo např. přes autentifikaci či po zaplacení nebo registraci. Digitální instance je lokalizována na „splash page“ – úvodní webové stránce k digitálnímu dokumentu, z níž jsou odkázány veškeré verze digitálního dokumentu (v různých formátech např.), odkazy na jednotlivé soubory tvořící digitální reprezentaci a  na níž jsou uvedena metadata k digitálnímu dokumentu. Digitálních instancí jedné reprezentace může být více, pokud jeden vlastník zpřístupní digitální dokument skrze více digitálních repozitářů, tzn. jedna digitální reprezentace pak má více „splash pages“ – úvodních stránek, více lokalizací.