Úvod do identifikačního popisu

1. Začínáme

Identifikační popis nebo-li katalogizace je zcela základní činností v knihovnách a informačních institucích. Cílem této činnosti je jednoznačně popsat (identifikovat) zpracovávané informační zdroje (knihy, periodika, digitální dokumenty) tak, aby byly zpětně vyhledatelné. Výsledkem práce katalogizátora je funkční knihovní katalog nebo databáze zpřístupňující formou bibliografických údajů (a někdy i plnotextově) všechny typy dokumentů dostupné v knihovně nebo v síti knihoven. Katalogizační práce je nezbytnou součástí tzv. bibliografické kontroly (viz dále).

V našem kurzu se seznámíme s celou škálou nástrojů, které umožňují informačním specialistům popisovat a zpracovávat všechny druhy informačních zdrojů v souladu s mezinárodními standardy.