Studijní materiály

Stránky: Moodle UK pro výuku 1
Kurz: Moodle tutoriál
Kniha: Studijní materiály
Vytiskl(a): Guest user
Datum: Sobota, 27. listopadu 2021, 16.17

Popis

Průvodce vkládání studijních materiálů

1. Obecné informace

 

Studijní materiály představují jeden ze základních stavebních kamenů pro tvorbu kurzů v Moodle. Jsou spíše pasivním prvkem připraveným učitelem. Typicky se jedná o studijní materiály (dokumenty, prezentace, literatura aj.).

 

Moodle nabízí následující moduly:

 

  • Balíček IMS
  • Kniha
  • Popisek
  • Složka
  • Soubor 
  • Stránka
  • URL

2. Úkol

 

Úkoly umožňují učiteli vytvořit zadání k vypracování, hodnotit odevzdané řešení a komentovat je.

 

Studenti mohou odevzdat libovolné soubory, jako dokumenty textových aplikací, tabulky, obrázky nebo audio a video. Úkol může být použit také pro připomenutí jiných povinností studentů, které neprobíhají přímo v Moodle (např. odevzdání výkresu).

 

Učitel může zobrazit odevzdané úkoly, zpětnou vazbu, soubor, komentář nebo nahrát audio odpověď.

 

Úkoly mohou být hodnoceny jednoduchým přímým hodnocením, případně pokročilou metodou. Výsledná známka je zapsaná do klasifikace.

 

Jak na to:

 

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

1.png

 

- rozbalí se okno, v němž klepněte na volbu Zapnout režim úprav

 

2.png

 

- při zapnutém režimu úprav klepněte na volbu Přidat činnost nebo studijní materiál, volbu proveďte v příslušné části, ve které chcete činnost vytvořit (zvolím Téma 1)

 

3.png

 

- na obrazovce se objeví posouvací okno, v němž si vyberte vkládanou činnost Úkol

- klepněte na Přidat

 

4%20%281%29.png

 

- vyplňte identifikátory a nastavte požadované vlastnosti modulu

- potvrďte tlačítkem Uložit změny a vrátit se do kurzu / Uložit změny a zobrazit, případně akci zrušte tlačítkem Zrušit

 

5.png

 

- po uložení úkolu, chcete-li se vrátit do standardního zobrazení kurzu, tak je zapotřebí vypnout Režim úprav

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

6.png

 

- rozbalí se okno, v němž klepněte na Vypnout režim úprav

 

7.png

 

- zobrazí se Vám náhled standardního prostředí kurzu s přidaným úkolem

 

  8.png