Činnosti

3. Workshop

 

Workshop

 

 Modul Worskhop umožňuje sběr a vzájemné hodnocení prací studentů.

 

Studenti mohou odevzdat libovolný digitální materiál, např. textové dokumenty, obrázky nebo soubory tabulkového procesoru. Také mohou odevzdávat text psaný přímo v textovém editoru.

 

Odevzdaná řešení jsou hodnocena pomoci formuláře pro vícekriteriální hodnocení. Podobu těchto hodnotících formulářů nastavuje učitel. Proces vzájemného hodnocení a pochopení hodnotícího formuláře může být procvičován předem na příkladech, které může poskytnout učitel spolu s referenčním hodnocením. Studenti mají možnost hodnotit jednu nebo více přidělených prací. Odevzdaná řešení i jejich hodnocení mohou být v případě potřeby anonymní.

 

Studenti získají v modulu Workshop dvě známky - jednu za své vlastní řešení, druhou za hodnocení přidělených prací. Obě známky jsou zapsány v klasifikaci. Například hodnocení studenta tvoří 20% a hodnocení učitele 80% z celkové známky za workshop.

 

Modul Workshop sestává ze dvou kroků. V prvním kroku přidáme workshop, u kterého vyplníme jeho základní parametry. V druhém kroku nastavíme pět fází workshopu.