Print bookPrint book

Přednáška - vstup do terénu

Přednáška představí některé metodologické problémy související se zahájením terénního výzkumu. 

Site: Moodle UK pro výuku 1
Course: Cvičný kurz Moodle jaro 2019 - Skupina 2
Book: Přednáška - vstup do terénu
Printed by: Guest user
Date: Friday, 7 August 2020, 11:05 AM

1. Vstup do terénu

možnosti a limity vstupování do terénu v antropologickém terénním výzkumu 

2. Otevřený a skrytý výzkum

Etické otázky spojené s otevřeným a skrytým výzkumem 

2.1. Příklady skrytého výzkumu v antropologii

možnosti a příklady konkrétních výzkumů.....