Váš kurz

5. Zápis sebe sama

Tuto metodu použijete v případě, že chcete, aby se Vám uživatelé zapisovali do kurzu automaticky s určenou rolí, buď zcela bez omezení, nebo s omezeními, která tato volba umožňuje. uživatel, který se chce takto do kurzu přihlásit, se nejprve musí přihlásit do Moodle konkrétní instalace (např. dl1.cuni.cz),kde se nachází Váš kurz.

 

Jak na to:

 

 - v prostředí kurzu klepněte v hlavní nabídce vlevo na volbu Účastníci

 

1.png

 

- vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka

 

2.png

 

- v tuto chvíli je možné vybrat ze dvou možností

 

a) klepněte na volbu Zápis sebe sama do kurzu

 

3.png

 

b) klepněte na volbu Metody zápisu

 

4.png

 

- na hlavní stránce se Vám objeví možnosti tohoto nástroje, metodu Ruční zápis do kurzu jsme probírali v předchozím manuálu, nyní se podíváme na možnosti volby Zápis sebe sama do kurzu

- na obrázku vidíte, že tato možnost je vyznačena šedou barvou, je to proto, že tato možnost je zatím skryta, pro odkrytí metody je nutno klepnout na ikonu „přeškrtnutého očička"

 

5.png

 

- dále je nutno metodu zápisu nastavit, klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

6.png

 

- po provedení možností a) i b) se Vám zobrazí nastavení této volby

 

11.png

 

- zde pak můžete upravit jednotlivé volby nastavení

 

- instanci Zápis sebe sama do kurzu můžete do kurzu přidat více metod, např. pro různé role, v části Přidat metodu vyberte ze seznamu Zápis sebe sama do kurzu

 

12.png

 

- pojmenujte tuto metodu (např. Učitelé), nastavte si Vaše volby a novou metodu uložte

 

13.png

 

- nová metoda se Vám objeví v seznamu metod

 

14.png

 

- každou metodu lze průběžně přenastavit a také odstranit, odstranění se provádí pomocí ikony „ozubeného kolečka" u dané metody (např. metoda Učitelé), je však důležité pamatovat na okolnost, že s každou odstraněnou metodou zápisu se z kurzu odstraní i účastníci, kteří byli do kurzu zapsaní danou metodou

- obecně rovněž nedoporučujeme odstranit metodu Ruční zápis do kurzu, neboť se jejím smazáním z kurzu odstraní i učitel, který tam byl touto metodou zapsán

 

15.png

 

- u každé metody si lze upravit pořadí, ve kterém se Vám budou na stránce zobrazovat, přesun se provede klepnutím na příslušnou ikonu „směrové šipky" (např. metoda Učitelé)

 

16.png

 

- následně se Vám zobrazí provedený přesun

 

17.png