Vytisknout jednu kapitoluVytisknout jednu kapitolu

Činnosti

3. Workshop

3.1. Fáze workshopu

Modul Workshop se skládá z pěti fází, které je potřeba průběžně přepínat (postupně od fáze Nastavení -> Uzavřeno). Jednotlivé fáze je potřeba vždy po přepnutí (kliknutí na ikonu žárovky) doplnit o informace a nastavení, které je zde uvedeno (např. Poskytnout pokyny k hodnocení). Činnosti, které již byly nastaveny jsou označeny zelenou fajfkou, nevyplněné pokyny a nastavení jsou označeny červeným křížkem a šedou fajfkou - tyto je potřeba nastavit. 

Fáze, která je momentálně aktivní je označena zeleně (v ukázce níže jde o Nastavení). Neaktivní fáze jsou vyznačeny šedě.

  • Nastavění

Obecné nastavení workshopu. Popis, pokyny k vypracování a způsob hodnocení.

  • Fáze Odevzdávání

Studenti budou odevzdat své práce (v rámci případných termínů, jsou-li nastaveny). Učitelé mohou přidělovat práce ke vzájemnému hodnocení.

  • Fáze Hodnocení

V této fázi budou hodnotitelé hodnotit jim přidělené práce (v rámci případných termínů, jsou-li nastaveny).

  • Fáze Evaluace 

Studenti již nebudou moci upravovat ani své odevzdané práce, ani vzájemná hodnocení. Učitelé mohou revidovat hodnocení prací, použít nástroje pro výpočet celkových známek a poskytnout studentům zpětnou vazbu.

  • Fáze Uzavřeno

Při uzavření budou celkové známky zapsány do klasifikace v kurzu. Studenti budou mít k dispozici své práce a jejich hodnocení.

Oficiální dokumentace (EN)