[Bonus] Feedback

Opened: Thursday, 9 December 2021, 12:00 AM

[EN]

You can get 25 points for providing some feedback to the practicals. You do not have to answer all the questions, any opinions are appreciated.

  1. Was there anything you missed in the practicals? Was there a topic that was not covered, or was covered only briefly and you would like deeper discussion? Do you have any other ideas on anything that can be added to improve the practicals?
  2. Was there anything in the labs that should not be there? Did you feel that we spent a lot of time on some of the topics that were not interesting/useful? Are there any parts of the typical lesson that you do not like/find useful?
  3. What were the most interesting parts of a typical lesson? What did help you the most with understanding evolutionary algorithms? Basically, what should definitely not be removed from the practicals? 
  4. Did you find the assignments interesting? Was the time it took you to solve them worth the experience you got? Do you think there should be more/less assignments?
  5. What was the most/least interesting topic?

[CZ]

Můžete dostat 25 bodů za poskytnutí zpětné vazby ke cvičení. Nemusíte odpovídat na všechny otázky, cením si každého názoru.

  1. Je něco, co vám na cvičeních chybělo? Jsou nějaká témata, která vám přijdou zajímavá, ale na cvičeních jsme se jim nevěnovali/věnovali se jim jen málo? Máte nějaké další nápady, co by se ve cvičeních mohlo dělat, aby se zlepšila?
  2. Bylo ve cvičeních něco, co si myslíte, že by tam být nemělo? Věnovali jsme se nějakému tématu moc dlouho, nebo vám nepřipadalo zajímavé/užitečné? Je něco jiného, co jsme dělali na typických cvičeních a nepřišlo vám to užitečné?
  3. Co bylo nejzajímavější částí typické hodiny? Co vám nejvíce pomohlo s pochopením evolučních algoritmů? Zkrátka, co by ve cvičeních určitě mělo zůstat?
  4. Připadaly vám domácí úkoly zajímavé? Považujete čas, který jste s nimi strávili za dobře využitý k pochopení evolučních algritmů? Mělo by úkolů být více/méně?
  5. Jaké téma pro vás bylo nejvíce/nejméně zajímavé?