[TSP 2] Assignment / Úkol

Opened: Tuesday, 14 December 2021, 12:00 AM
Due: Sunday, 16 January 2022, 11:55 PM

[EN]

Try to use some of the heuristics and improve your solution from last time, send me a comparison of your new solution to the old one.

[CZ]

Zkuste použít některou z heuristik, kterou jste nepoužili minule a zlepšit svoje řešení, pošlete mi porovnání minulého a nového řešení.