Sem uložte vypracování úkolu č. 9

Opened: Tuesday, 7 December 2021, 12:00 AM

Úkol č. 9 – do neděle 12. 12.

U textu H. Arendt, Život ducha. I. díl, Myšlení, kap. „Sókratova odpověď“

vypracujte z druhé až čtvrté pasáže této kapitoly na s. 187–192 (celkem dalších 8 odstavců) u každého odstavce shrnutí jeho základního sdělení.

Odpověď ke každému odstavci nesmí přesáhnout 2 řádky.

 

Textový soubor s odpověďmi uložte v odkazu výše.