Sem uložte vypracování úkolu č. 8

Opened: Tuesday, 30 November 2021, 12:00 AM

Úkol č. 8 – do neděle 5. 12.

Z textu H. Arendt, Život ducha. I. díl, Myšlení si přečtěte kapitolu „Sókratova odpověď“ na s. 183–197.

Text naleznete ke stažení výše v podkladech pro práci v Prosemináři.

 

1/ Zodpovězte otázku, co je základním tématem a záměrem celé této kapitoly, resp. co nám v dané kapitole chce Arendtová ukázat.

Odpověď nesmí přesáhnout 5 řádků.

 

2/ Z první pasáže kapitoly na s. 183–187 (celkem 5 odstavců) postupně u každého odstavce zodpovězte jednou větou otázku, co je základním sdělením odstavce.

Odpověď k jednomu odstavci nesmí přesáhnout 2 řádky.

 

Textový soubor s odpověďmi uložte v odkazu výše.