úkol - podklady k semináři

Opened: Monday, 22 November 2021, 12:00 AM
Due: Monday, 29 November 2021, 12:00 AM

Práce ve trojici či dvojici.

Vyberte jeden či dva případy (konkrétní událost, akt, téma, jev, osobnost, komunitu, konkrétní aspekty sociálního jevu v souvislosti s nějakou pandemií/epidemií) a uchopte je prostřednictvím představených antropologických konceptů. Alternativně, daný případ či případy promyslete/uchopte optikou povinného textu.

Připravte si příspěvek (v délce cca 10) – může být různého žánru:

-        A la Konferenční prezentace/příspěvek

-        Psaná odborná esej

-        Fotografická popř. grafická esej (inspirace – Anthropology Today, Anthropology News, Current Anthropology apod.)

-        Další odborný žánr, odpovídající aktuálním debatám v antropologii