Sem uložte vypracování úkolu č. 7 (referát 1)

Opened: Tuesday, 16 November 2021, 12:00 AM

Úkol č. 7 – do pátku 26. 11. – referát 1

 

Z Platónova textu „Obrana Sókrata“ vypracujte referát.

 

Pokyny k vypracování:

 

Rozsah referátu maximálně 12.000 znaků (včetně mezer).

Při vypracování se držte žánru referátu, jehož popis je vyvěšen výše v podkladech pro kurz.

V referátu nepoužívejte citace!

Nezapomeňte také na uvedení kompletního bibliografického údaje zdrojového textu. Bibliografický údaj uveďte v poznámce pod čarou. Formát bibliografického údaje:

PLATÓN. Obrana Sókrata. In: Platónovy spisy (svazky I–V.). Svazek I. Přeložil František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 33–61. ISBN 80-7298-062-9.

Textový soubor s referátem uložte v odkazu výše.