Úkol č. 2 Draft kapitoly „Přehled stavu poznání“

Due: Sunday, 14 November 2021, 12:00 AM

Proveďte důkladnou rešerši ke svému tématu. Pokuste se nalézt tyto typy zdrojů:

  • předchozí výzkumy o jevu, cílové skupině, politice;
  • zahraniční studie zabývající se jevem, skupinou, politikou;
  • data a statistiky o rozsahu a vývoji jevu;
  • podobu politiky a její vývoj (legislativa a další regulace, případně i strategie, plány apod.);
  • studie blízkých fenoménů s podobným kontextem.

Shrňte zjištění těchto prací. Popište, co vše se již o jevu/skupině/politice ví, co ji bylo vyzkoumáno a co se zatím neví. Vysvětlete, v čem Vaše práce navazuje na předchozí zjištění, v čem je nová.

Orientační rozsah: 2-6 stran, 10-20 zdrojů.