Sem uložte vypracování úkolu č. 6

Opened: Tuesday, 9 November 2021, 12:00 AM

Úkol č. 6 – do neděle 14. 11.

Z Platónova textu „Obrana Sókrata“ napište a rozčleňte:

 

a/ pasáž II. (Apol. 35e–38b)

- napište, v jaké situaci se tato část promluvy odehrává (na jeden řádek);

- rozčleňte pasáž na minimálně dva maximálně čtyři dílčí tematické či argumentační úseky;

 

b/ pasáž III. (Apol. 38c–42a)

- napište, v jaké situaci se tato část promluvy odehrává (na jeden řádek);

- rozčleňte pasáž na minimálně tři maximálně šest dílčích tematických či argumentačních úseků.

 

- U každého odlišeného úseku popište krátce, co je jeho základním tématem a záměrem.

- Popis u každého odlišeného úseku nesmí přesáhnout 2 řádky.

- Předěly mezi odlišenými úseky vyznačte podle tzv. stephanovy postranní paginace (čísla a písmena po straně textu).

 

Textový soubor s odpověďmi uložte v odkazu výše.