[CO 2] Assignment / Úkol

Opened: Tuesday, 2 November 2021, 12:00 AM
Due: Sunday, 21 November 2021, 11:55 PM

[EN]

[50 points] Try to implement your own operators inspired by differential evolution. You have several options (choose some of them, or create your own). Compare the algorithms again on a set of function from the BBOB benchmark, select both separable and non-separable functions.

  1. Implement the differential evolution directly.
  2. Try to use more than two individuals in the differential mutation.
  3. Try to change the parameters F and CR in an adaptive manner (or randomly).

[CZ]

[50 bodů] Zkuste si naimplementovat vlastní operátory inspirované diferenciální evolucí a porovnejte je s operátory z minula. Máte několik možností (vyberte si nebo vymyslete vlastní). Porovnání zase dělejte na několika funkcích z BBOB (vyberte separabilní i nesaparabilní)

  1. Zkuste udělat přímo diferenciální evoluci
  2. Zkuste v diferenciální mutaci použít více než dva jedince, ze kterých se počítá rozdíl
  3. Zkuste měnit parametry F a CR nějak adaptivně