Nácvik písně imitací

Opened: Tuesday, 4 January 2022, 11:00 PM
Due: Tuesday, 15 February 2022, 11:00 PM

Vyberte si písničku (třeba se zimní tematikou) a promyslete jednotlivé fáze imitačního nácviku (jak byste píseň motivovali (zkuste cvičně vymyslet třeba tři různé druhy motivace), jaký způsob předvedení zvolíte, jak povedete rozhovor o písni, jak byste píseň výchovně využili, jaké aktivizační prvky použijete při vlastním imitačním nácviku, které další výrazové prostředky kromě rytmu a melodie píseň má apod.). Denní studium předvede úkol na prvním semináři v letním semestru, studentky kombinovaného  studia vloží úkol v písemné podobě do Moodle.