Sem uložte vypracování úkolu č. 5

Opened: Tuesday, 2 November 2021, 8:29 AM

Úkol č. 5 – do neděle 7. 11.

Z Platónova textu „Obrana Sókrata“ rozčleňte:

 

a/ pasáž I. 5 (Apol. 28b–34b) na minimálně čtyři maximálně osm dílčích tematických či argumentačních úseků;

b/ a pasáž I. 6. (Apol. 34b–35d) na dva dílčí tematické či argumentační úseky.

 

- U každého odlišeného úseku popište krátce, co je jeho základním tématem a záměrem.

- Popis u každého odlišeného úseku nesmí přesáhnout 2 řádky.

- Předěly mezi odlišenými úseky vyznačte podle tzv. stephanovy postranní paginace (čísla a písmena po straně textu).

 

Textový soubor s odpověďmi uložte v odkazu výše.