Rysy hudebně tvořivého myšlení, anamnestický dotazník

Opened: Friday, 29 October 2021, 12:00 AM

Zopakujte si z hudební psychologie problematiku hudebně tvořivých schopností. Ve skriptech Praktické úkoly z didaktiky Hv na 1. st.  ZŠ (materiál v lekci  přiložen) prostudujte část první kapitoly (1.3.), věnovanou identifikaci rysů hudebně tvořivého myšlení. Všimněte si konstrukce škál (hodí se Vám to i do výzkumných metod - viz metodologie výzkumu) a hledání tvořivého úkolu, na němž lze danou tvořivou schopnost diagnostikovat a potažmo v hodinách hv i rozvíjet. 

Výstup: 1. Jak je charakterizovaná fluence, flexibilita a další hudebně tvořivé schopnosti?

             2. Ve kterých tvořivých úkolech hrají tyto schopnosti dominantní roli? 

              3. Vyhovují Vám uvedené škály hodnocení nebo si je případně upravíte (vyšší počet kvalitativně odlišných projevů?)

Prostudujte též kapitolku anamnestický dotazník (1.4). Promyslete, ve kterých situacích byste mohli použít tuto výzkumnou metodu. Položky lze samozřejmě upravovat dle zamýšlených cílů. 

Úkol není písemný.