Sem uložte vypracování úkolu č. 4

Opened: Tuesday, 26 October 2021, 12:00 AM

Úkol č. 4 – do neděle 31. 10.

Z Platónova textu „Obrana Sókrata“ rozčleňte pasáž I. 4 (Apol. 24b–28b) na celkem pět dílčích tematických či argumentačních úseků (+/- 1 úsek).

- U každého odlišeného úseku popište krátce, co je jeho základním tématem a záměrem.

- Popis u každého odlišeného úseku nesmí přesáhnout 2 řádky.

- Předěly mezi odlišenými úseky vyznačte podle tzv. stephanovy postranní paginace (čísla a písmena po straně textu).

 

Textový soubor s odpověďmi uložte v odkazu výše.