Sem uložte vypracování úkolu č. 3

Due: Sunday, 24 October 2021, 11:59 PM

Úkol č. 3 – do neděle 24. 10.

Z Platónova textu „Obrana Sókrata“ rozčleňte pasáž I. 3 (Apol. 19a–24b) na celkem sedm dílčích tematických či argumentačních úseků (+/- 1 úsek).

- U každého odlišeného úseku popište krátce, co je jeho základním tématem a záměrem.

- Popis u každého odlišeného úseku nesmí přesáhnout 2 řádky.

- Předěly mezi odlišenými úseky vyznačte podle tzv. stephanovy postranní paginace (čísla a písmena po straně textu).

 

Textový soubor s odpověďmi uložte v odkazu výše.