Sem uložte vypracování úkolu č. 2

Opened: Tuesday, 12 October 2021, 12:00 AM
Due: Sunday, 17 October 2021, 11:59 PM

Z Platónova textu „Obrana Sókrata“ rozčleňte první část obhajovací řeči na celkem šest dílčích odlišných tematických úseků (jde o část Platón. Apol. 17a–35d).

- U každého odlišeného úseku popište krátce, co je jeho základním záměrem.

- Popis u každého odlišeného úseku nesmí přesáhnout 2 řádky.

- Předěly mezi odlišenými úseky vyznačte podle tzv. stephanovy postranní paginace (čísla a písmena po straně textu).

 

Návod k rozčlenění:

I. Hlavní obhajovací řeč (17a–35d)

1. Úvod, kde se říká jakým způsobem se Sókratés bude hájit. (17a–18a)

2. … (18b–…)

3. … (…–…)

4. … (…–…)

5. … (…–…)

6. … (…–…)

 

Textový soubor s odpověďmi uložte v odkazu výše.