[SGA] Assignment / Úkol

Due: Sunday, 17 October 2021, 11:55 PM

[EN]

 1. Implement the simple genetic algorithm in a programming language of your choice.
 2. Use the implemented genetic algorithm to find an individual with all 1s. (So called OneMAX problem.)
 3. Change the fitness of the algorithm to find an individual with alternating 1s and 0s (either 010101... or 101010...).
 4. Try to change the parameters (probability of mutation/crossover) and see what happens.
 5. Submit a plot comparing the convergence of the algorithm for two different settings of the algorithm.
 6. Explain what you did.

[CZ]

 1. Implementujte jednoduchý genetický algoritmus ve svém oblíbeném jazyce.
 2. Použije navržený algoritmus k tomu, abyste vyvinuli jedince, který obsahuje samé 1 (tzv. OneMAX problém).
 3. Upravte algoritmus (fitness funkci) tak, aby vyvíjel jedince, kde se střídají 1 a 0 (1010101... nebo 0101010...).
 4. Zkuste změnit některé parametry algoritmu (např. pravděpodobnost mutace nebo křížení) a podívejte se, co se stane. 
 5. Pošlete graf, který srovnává konvergenci algoritmu pro různá nastavení operátorů.
 6. Napište mi, co vše jste zkusili.