Úkol - otázky

Opened: Wednesday, 10 February 2021, 12:00 AM
Due: Wednesday, 17 February 2021, 12:00 AM

a) Jaké byly důvody zájmu státu v době osvícenství o stav a zdraví jeho obyvatel?
b) Jak zjišťoval stát početní stav obyvatelstva?
c) Jaké konkrétní kroky učinila Marie Terezie a Josef II. pro zlepšení péče o zdraví obyvatel?
d) Které z opatření vydaných pro české země Vás nejvíce zaujalo?