Úkol - otázky

Opened: Mittwoch, 10. Februar 2021, 00:00
Due: Mittwoch, 17. Februar 2021, 00:00

Přečtěte si vybrané kapitoly z Velkých dějin zemí Koruny české (a, b, c) a odpovězte na následující otázky:
a) Jaké důsledky měla třicetiletá válka na demografický a ekonomický vývoj českých zemí? Z jakých pramenů lze sledovat tyto změny?
b) Vysvětlete principy teorie merkantilismu a uveďte, jak lze její uplatňování sledovat v ekonomickém vývoji českých zemí.
c) Jak probíhal proces zavádění manufaktur v českých zemích?