Úkol - otázky

Opened: Tuesday, 6 October 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 13 October 2020, 12:00 AM

Na základě přečteného textu od autora J. Peška charakterizujte osobnost M. Martina Bacháčka z Nauměřic jako intelektuála a jako člověka
Pokuste se vysvětlit, v čem spočíval podle Vašeho názoru jeho přínos pro pražskou univerzitu a vývoj vědy v českých zemích.
Své odpovědi vložte prosím do 16. listopadu 2020.