БРЮСОВ: Фиалки в тигеле

Opened: Thursday, 22 April 2021, 12:00 AM
Due: Wednesday, 28 April 2021, 8:00 AM

Přeložte 3 žlutě označené odstavce z eseje Valerije Brjusova (1873-1924) věnované umění překladu.